Obchodní podmínky společnosti PATÁKOVO s.r.o.

Obchodní podmínky pro školení a vzdělávání

 • Závaznou přihlášku na školení či vzdělávací akci odešlete přímo prostřednictvím našich webových stránek.
 • Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vystavíme potvrzení o registraci na školení a společně s výzvou k zaplacení účastnického poplatku jej odešleme elektronicky zpět objednateli. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný seminář a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky.
 • Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky - a to následovně: do 60. dne před zahájením kurzu vracíme celou uhrazenou částku kurzu. Do 30. dne před zahájením kurzu vracíme 30% z uhrazené částky kurzu. Od 30. dne před termínem konání kurzu možnost vrácení kurzovného zaniká. Účastník má možnost najít si za sebe náhradu a přenést kurz na jiného lékaře. 
 • Účastnický poplatek vracíme, pokud došlo ke zrušení školení z naší strany.
 • PLATBA ZA ŠKOLENÍ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
  Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) elektronicky potvrzení o registraci na školení současně s výzvou k platbě za školení převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provede účastník na naše číslo účtu 2401960706/2010 (FIO banka). Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. 
  V mimořádných případech lze platit na prezenčním semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně řádný daňový doklad. Ve ceně prezenčního školení je zahrnuto občerstvení.

Ochrana osobních údajů

 • Vaše osobní údaje a další informace o objednávkách jsou evidovány v naší databázi, která je vedena ve smyslu zásad zpracování GDPR, včetně zabezpečení dat proti možnému zneužití. Součástí zpracování není zpřístupnění vašich osobních údajů třetím stranám.
 • Vaše kontaktní údaje jsou zpracovány pro účely přímého marketingu, což je v souladu s GDPR považováno za zpracování pro účely oprávněného zájmu společnosti Patákovo s.r.o. k zasílání informací souvisejících s objednávkou a k zasílání obchodních sdělení společnosti Patákovo s.r.o. Našim zákazníkům zasíláme informace adresně. Zasíláme výhradně obchodní sdělení, která tematicky souvisejí s jejich objednávkami.
 • Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte jako subjekt údajů v souladu s článkem 21 GDPR právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Tuto námitku je možné kdykoli písemně zaslat na adresu: info@patakovo.cz.
 • Pokud budete mít v budoucnu zájem o obnovení zasílání, tuto žádost je třeba provést v kolonce „odběr novinek“ na stránkách eshopu. 

Cookies

Tyto webové stránky používají k zajištění své funkčnosti soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládaji v počítači nebo mobilním zařízení uživatele při prohlížení internetových stránek. Při opakované návštěvě se poté informace z příslušných souborů cookie opět odesílají zpět na server.

Díky cookies webové stránky (eshop) mohou zajistit správnou funkčnost, například při činnostech, které zahrnují opakovanou návštěvu více stránek jedním uživatelem, jako je třeba zadávání objednávky prostřednictvím nákupního košíku nebo přihlášení uživatele. To je důvod, proč tento web, ale také naprostá většina webů velkých provozovatelů využívá soubory cookie. Cookies nejsou novou technologií, nové je pouze nařízení EU, které dává provozovatelům internetových stránek za povinnost o využití cookies a o možnostech jejich odmítnutí informovat své uživatele.

Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů cookie.

Přijímání cookies na svůj počítač můžete nezávisle na nás omezit nebo zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče. Stejně tak můžete již dříve uložené soubory cookie vymazat. Postupujte přitom podle dokumentace, kterou vám poskytne výrobce internetového prohlížeče, který využíváte. Zakázáním cookies však můžete omezit správnou funkčnost těchto stránek, které na technologii cookies spoléhají.

Náš web používá tyto typy souborů cookie:

 • Nezbytně nutné soubory cookie, které podporují klíčové základní funkce, jako je přihlašování nebo zaznamenávání obsahu nákupního košíku.
 • Funkční soubory cookie, které obohacují funkčnost webu a umožní vám pracovat s webem pohodlněji při opakovaných návštěvách.
 • Provozní soubory cookie, které pomáhají analyzovat způsob používání webu a umožní nám web vylepšovat a zdokonalovat jeho funkčnost.

Do souborů cookies nikdy neumísťujeme citlivá a osobní data.

Cookies třetí strany
Pro účely sledování anonymních statistik dále využíváme službu Google Analytics, která může na váš počítač nebo mobilní zařízení odesílat své vlastní soubory cookies (jedná se tzv. cookies třetí strany). Chcete-li pouze zablokovat odesílání anonymních statistik do služby Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google; ten musíte stáhnout a nainstalovat do svého prohlížeče.

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací