Když BLACK FRIDAY, tak na černé produkty

Zero Bone Loss Concepts - Immediate Masterclass (Koncepty nulové ztráty kosti)

Zero Bone Loss Concepts - Immediate Masterclass (Koncepty nulové ztráty kosti)
prof. Tomas Linkevičius

Datum: 11.11.2022

Místo: Praha - Corinthia Hotel

Volných míst: 20 / 100 lékařů

Jak dosáhnout toho, aby se imediátní implantace stala vaší první volbou? Proč bychom měli imediátně implantovat? 

Existují zřejmé důvody, proč by imediátní implantace měla být každodenní praxí. Přesto je tato léčebná metoda často démonizována a vyhýbáme se jí. To je třeba změnit, ale k tomu může dojít pouze tehdy, pokud lékař změní svůj pohled na věc.

Proč je imediátní implantace považovaná za rizikovou? Proč musíme pro tuto skutečnost hledat vysvětlení? Protože bez jasného vysvětlení není možné změnit názor a začít imediátně implantovat.

Oseointegrace, tvar implantátu a tkáně v okolí implantátu.

Primární stabilita a úroveň alveolární kosti.

Hloubka uložení implantátu, stabilita, kostní augmentace, vhojovací abutmenty a augmentace měkkých tkání.

Tajemství imediátní implantace? Jaká jsou? Existují vůbec? Některé věci týkající se protetiky jsou důležité pouze tehdy, pokud jde o imediátní implantaci. 

Komplikace - u imediátních implantací existuje 6 hlavních komplikací:
1. Nedostatečná primární stabilita
2. Špatný výběr případu
3. Nevhodná 3D poloha
4. Nevhodný design implantátu
5. Nevhodná protetika
6. Ztráta implantátu

Program

08:00 - 09:00 - Registrace
09:00 - 10:30 - Přednáška
10:30 - 11:00 - Občerstvení
11:00 - 12:30 - Přednáška
12:30 - 13:30 - Oběd
13:30 - 15:00 - Přednáška
15:00 - 15:30 - Občerstvení
15:30 - 17:00 - Přednáška
od 17:00      - Raut

Storno podmínky: Do 60. dne před zahájením kurzu je možnost vrácení celé uhrazené částky kurzu. Do 30. dne před zahájením kurzu je možné podat žádost o vrácení 30% z uhrazené částky kurzu. Od 30. dne před termínem konání kurzu možnost vrácení kurzovného zaniká. Lékaři je vystavena faktura s částkou za kurz v plné výši. Lékař má možnost najít si za sebe náhradu a přenést kurz na jiného lékaře. 

Objednávka

Cena

8 890  vč. DPH / 1 osoba

Kontaktní osoba

Přidat účastníka

Fakturační údaje

Poznámka

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací